Οι γυναίκες στον αρχαίο κόσμο /

Άλλοι συγγραφείς: Γκαστή, Ελένη., Μπούρας, Κωνσταντίνος, 1962-, Fantham, Elaine
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Πατάκης,, 2004.
Σειρά: Ιστορία του αρχαίου κόσμου
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HQ1127.W65216 2004
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο