Λεξικό όρων οικονομίας & διοίκησης /

Άλλοι συγγραφείς: Pass, C. L.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Ι. Φλώρος,, [200-?]
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: HF1001.C65516 2000z
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο