Λεξικό αγγλοελληνικό και ελληνοαγγλικό νομικών, οικονομικών, εμπορικών και διοικητικών όρων /

Πρώτος συγγραφέας: Δεληκωστόπουλος, Αθαν. Ι. 1929-
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Επτάλοφος,, 1995.
Έκδοση: 3η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: HF1002.D45 1995
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο