Ελληνοαγγλικόν λεξικόν νομικών όρων : με την αντίστοιχη λατινική ορολογία /

Πρώτος συγγραφέας: Χανδρινός, Γεώργιος Θ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Latin
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Αντ. Ν. Σάκκουλας,, 1990.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: K52.G7C536 1990
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
ΔανεισμένοΕπιστροφή: 2024-05-27 23:59:00