Εισαγωγή στο δίκαιο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών : δίκαιο και οικονομία, διαφήμιση, γενικοί όροι συναλλαγών, στοιχεία οικονομίας, επιχείρηση, επενδύσεις, στοιχεία αξιογράφων, τράπεζες - τραπεζικές εργασίες, κάρτες - ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων, νέοι χρηματοπιστοτικοί θεσμοί, χρηματιστήριο - χρηματιστηριακές συναλλαγές, εταιρίες επενδύσεων, αμοιβαία κεφάλαια, επιμελητήρια, οργανισμοί συναλλακτικής οικονομίας, διεθνείς οργανισμοί /

Κύριος συγγραφέας: Βελέντζας, Ιωάννης Ε.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Θεσσαλονίκη : IuS, 2002.
Έκδοση: 2η αναν., συμπλ., επαυξ. έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Γραφείο Επεξεργασίας (Processing Office)

Ταξινομικός #: KKE940 .V454 2002
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο