Η βιομηχανική επανάσταση που δεν έγινε : μια αναντιστοιχία που έκρινε την πορεία του ελληνισμού /

Κύριος συγγραφέας: Δουκάκης, Βασίλης Α.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HB108.A2D66 2004
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο