Οι τραγωδίες του Σοφοκλέους /

Πρώτος συγγραφέας: Σοφοκλής.
Άλλοι συγγραφείς: Γρυπάρης, Ι.Ν. 1870-1942.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Ancient Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Εστία,, [19--]

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: PA4413.Z2Α4 1900z
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 τ.2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.1 Διαθέσιμο