Άπαντα /

Πρώτος συγγραφέας: Ξενοφών, π. 430-355 π.Χ.
Άλλοι συγγραφείς: Παπαγεωργίου, Α.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Ancient Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Κάκτος,, 1993.
Σειρά: Έλληνες ; 117-130
Θέματα:
Πίνακας περιεχομένων:
 • τ. 1.
 • Απομνημονεύματα 1 /
 • εισαγωγή Κωνσταντίνος Μερεντίνης ; μετάφραση, σχόλια Α. Παπαγεωργίου
 • τ. 2.
 • Απομνημονεύματα 2 /
 • μετάφραση, σχόλια Α. Παπαγεωργίου
 • τ. 3.
 • Ελληνικά 1
 • τ. 4.
 • Ελληνικά 2 /
 • εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Φιλολογική ομάδα Κάκτου
 • τ. 5.
 • Ελληνικά 3
 • τ. 6.
 • Κύρου Ανάβασις 1 /
 • εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Φιλολογική ομάδα Κάκτου
 • τ. 7.
 • Κύρου Ανάβασις 2
 • τ. 8.
 • Κύρου Παιδεία 1 /
 • εισαγωγή Κωνσταντίνος Μερεντίνης ; μετάφραση, σχόλια Α. Παπαγεωργίου
 • τ. 9.
 • Κύρου Παιδεία 2 /
 • μετάφραση, σχόλια Α. Παπαγεωργίου
 • τ. 10.
 • Κύρου Παιδεία 3 /
 • μετάφραση, σχόλια Α. Παπαγεωργίου
 • τ. 11.
 • Οικονομικός, Πόροι /
 • εισαγωγή Κωνσταντίνος Μερεντίνης ; μετάφραση, σχόλια Α. Παπαγεωργίου
 • τ. 12.
 • Ιππαρχικός, Περί Ιππικής, Κυνηγετικός /
 • εισαγωγή Κωνσταντίνος Μερεντίνης ; μετάφραση, σχόλια Α. Παπαγεωργίου
 • τ. 13.
 • Συμπόσιον, Απολογία Σωκράτους, Ιέρων, Επιστολαί /
 • εισαγωγή Κωνσταντίνος Μερεντίνης ; μετάφραση, σχόλια Α. Παπαγεωργίου
 • τ. 14.
 • Αθηναίων Πολιτεία, Λακεδαιμονίων Πολιτεία, Αγησίλαος /
 • εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Φιλολογική ομάδα Κάκτου.