Από το παιχνίδι στο αθλητικό θέαμα : η γέννηση ενός μύθου /

Κύριος συγγραφέας: Vigarello, Georges
Άλλοι συγγραφείς: Ντινοπούλου, Νάσια.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
French
Έκδοση: Αθήνα : Αλεξάνδρεια, 2004.
Έκδοση: 1η έκδ.
Σειρά: Νεότερη και σύγχρονη ιστορία ;
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: GV706.5.V5416 2004
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο