Ελληνική παιδεία : δοκίμιο εξορθολογισμού και ανασυγκρότησης /

Πρώτος συγγραφέας: Ξανθόπουλος, Θεμιστοκλής Σ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Gutenberg,, 2005.
Έκδοση: 1η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: LA782.X365 2005
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο