Γυναίκα στην αρχαία Ελλάδα : η θέση της γυναίκας στην τέχνη, στην κοινωνία, στη θρησκεία και στην οικογένεια /

Κύριος συγγραφέας: Blundell, Sue
Άλλοι συγγραφείς: Χατζηφώτη, Λίτσα Ι.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 2004.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HQ1134.B5816 2004
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο