Η τέχνη της οικολογίας : και άλλα κείμενα οικολογικής προπαίδειας /

Πρώτος συγγραφέας: Παπαϊωάννου, Δημήτρης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Τυπωθήτω,, 2005.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: QH541.145.P37 2005
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο