Η τέχνη της οικολογίας : και άλλα κείμενα οικολογικής προπαίδειας /

Πρώτος συγγραφέας: Παπαϊωάννου, Δημήτρης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Τυπωθήτω,, 2005.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Παρόμοια τεκμήρια