Ψυχική αρρώστεια και ψυχολογία /

Κύριος συγγραφέας: Foucault, Michel, 1926-1984
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
French
Έκδοση: Αθήνα : Ελεύθερος Τύπος, 1988.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: RC460.F616 1988
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο