Μικρό ελληνικό λεξικό /

Πρώτος συγγραφέας: Μανδαλά, Μαρία.
Άλλοι συγγραφείς: Μανδαλά, Βασιλική.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Αρμονία,, c2004.
Έκδοση: Αναθ. έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: PA1131.M55 2004
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο