Λεξικό της σύγχρονης οικονομίας θεωρητικής & εφαρμοσμένης.

Μορφή: Λογισμικό
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: [Αθήνα] :, Σταφυλίδης,, [2003]
Έκδοση: [2η έκδ.]
Θέματα: