Λεξικό της σύγχρονης οικονομίας θεωρητικής & εφαρμοσμένης.

Μορφή: Λογισμικό
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: [Αθήνα] : Σταφυλίδης, [2003]
Έκδοση: [2η έκδ.]
Θέματα: