Σερβο-ελληνικό, ελληνο-σερβικό λεξικό = Srpsko-grčki, grčki-srpski rečnik.

Άλλοι συγγραφείς: Ασημόπουλος, Παναγιώτης., Ασημόπουλος, Στέφανος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Serbian
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Πελεκάνος,, [2005?]
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: PG1376.S478 2005
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 4
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο