Συνεδριάσεις της Δ΄ Συνόδου της Βουλής των Εφήβων

Στις ταινίες αυτές περιέχονται η συνεδρίαση της υποδοχής των "Εφήβων Βουλευτών" και η ειδική συνεδρίαση της ολεμέλειας της Δ΄ Συνόδου της "Βουλής των Εφήβων."...

Πλήρης περιγραφή

Corporate συγγραφέας: Βουλή των Εφήβων. Σύνοδος
Άλλοι συγγραφείς: Ελλάδα. Βουλή., Ελλάδα. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων., Κύπρος. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Μορφή: VHS
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Βουλή των Ελλήνων,, 1999.
Θέματα:

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: JN5147.S98 1999
Συλλογή: Videocassette
Αντίγραφο 1 τ.2
Videocassete VHS
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.1
Videocassete VHS
Διαθέσιμο