Στρατηγικό μάρκετινγκ /

Κύριος συγγραφέας: Σιώμκος, Γεώργιος Ι.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Αθ. Σταμούλης, 2004.
Έκδοση: 2η έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HF5415.13.S565 2004
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 5 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HF5415.13.S565 2004
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο

Dpt. Library of Edessa UoM: Unknown

Ταξινομικός #: HF5415.13.S565 2004
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 9 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 7 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 8 Διαθέσιμο

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: HF5415.13.S565 2004
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 6 Διαθέσιμο