Το Ε' Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης και τα παραρτήματά του, Καλαμαριάς και Βασιλικών /

Πρώτος συγγραφέας: Μπέσπαρης, Πέτρος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Μπίμπης,, 2002.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: LF3245.T45B479 2002
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο