Η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας : διδακτική αξιοποίηση των διδακτικών εγχειριδίων του σχολείου νέας ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης /

Κύριος συγγραφέας: Κίτσα, Βούλα.
Corporate συγγραφέας: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Ελλάδα)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Θεσσαλονίκη : Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2003.
Έκδοση: 1η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Γραφείο Επεξεργασίας (Processing Office)

Ταξινομικός #: PA1058.K587 2003
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο