Εγχειρίδιο του marketing /

Άλλοι συγγραφείς: Hindle, Tim
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Αθήνα : Κέρκυρα, 2003.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: HF5412.P6316 2003
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο