Επιστημονικό Μάρκετινγκ: το χρήσιμο περιοδικό.

Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα: Morax Εκδόσεις, 2005-
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Β (Stack Room B)

Ταξινομικός #: ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Συλλογή: Scientific Serials
Αντίγραφο 1 τχ. 106 (Ιούλ.-Αύγ. 2013) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 105 (Ιούνιος 2013) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 104 (Μάιος 2013) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 Ειδική Έκδοση (Απρίλιος 2013) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 103 (Απρίλιος 2013) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 90 (Φεβρουάριος 2012) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 102 (Μάρτιος 2013) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 101 (Φεβρουάριος 2013) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 100 (Ιανουάριος 2013) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 Ειδική Έκδοση (Σεπτέμβριος 201 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 98 (Νοέμβριος 2012) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 97 (Οκτώβριος 2012) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 99 (Δεκέμβριος 2012) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 96 (Σεπτέμβριος 2012) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 95 (Ιούλ.-Αύγ. 2012) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 93 (Μάιος 2012) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 94 (Ιούνιος 2012) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 Ειδική 'Εκδοση (Μάρτιος 2012) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 92 (Απρίλιος 2012) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 89 (Ιανουάριος 2012) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 91 (Μάρτιος 2012) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 88 (Δεκέμβριος 2011) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 Ειδική Έκδοση (Δεκέμβριος 2011 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 87 (Νοέμβριος 2011) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 86 (Οκτώβριος 2011) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 85 (Σεπτέμβριος 2011) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 84 (Ιούλ.-Αύγ. 2011) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 81 (Απρίλιος 2011) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 Ειδική Έκδοση (Ιούνιος 2011) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 83 (Ιούνιος 2011) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 82 (Μάιος 2011) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 80 (Μάρτιος 2011) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 79 (Φεβρουάριος 2011) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 78 (Ιανουάριος 2011) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 77 (Δεκέμβριος 2010) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 76 (Νοέμβριος 2010) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 74 (Σεπτέμβριος 2010) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 75 (Οκτώβριος 2010) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 73 (Ιούλ.-Αύγ. 2010) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 72 (Ιούνιος 2010) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 71 (Μάιος 2010) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 Ειδική Έκδοση (Μάρτιος 2010) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 70 (Απρίλιος 2010) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 69 (Μάρτιος 2010) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 68 (Φεβρουάριος 2010) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 67 (Ιανουάριος 2010) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 66 (Δεκέμβριος 2009) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 65 (Νοέμβριος 2009) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 64 (Οκτώβριος 2009) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 63 (Σεπτέμβριος 2009) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 62 (Ιούλ.-Αύγ. 2009) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 61 (Ιούνιος 2009) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 60 (Μάιος 2009) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 59 (Απρίλιος 2009) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 58 (Μάρτιος 2009) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 57 (Φεβρουάριος 2009) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 56 (Ιανουάριος 2009) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 55 (Δεκέμβριος 2008) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 54 (Νοέμβριος 2008) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 53 (Οκτώβριος 2008) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 52 (Σεπτέμβριος 2008) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 51 (Ιούλ.-Αύγ. 2008) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 50 (Ιούνιος 2008) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 47 (Μάρτιος 2008) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 49 (Μάιος 2008) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 48 (Απρίλιος 2008) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 46 (Φεβρουάριος 2008) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 45 (Ιανουάριος 2008) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 44 (Δεκέμβριος 2007) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 43 (Νοέμβριος 2007) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 42 (Οκτώβριος 2007) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 41 (Σεπτέμβριος 2007) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 40 (Ιούλ.-Αύγ. 2007) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 39 (Ιούνιος 2007) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 36 (Μάρτιος 2007) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 38 (Μάιος 2007) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 37 (Απρίλιος 2007) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 31 (Οκτώβριος 2006) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 35 (Φεβρουάριος 2007) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 34 (Ιανουάριος 2007) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 33 (Δεκέμβριος 2006) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 32 (Νοέμβριος 2006) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 30 (Σεπτέμβριος 2006) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 29 (Ιούλ.-Αύγ. 2006) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 28 (Ιούνιος 2006) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 27 (Μάιος 2006) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 26 (Απρίλιος 2006) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 25 (Μάρτιος 2006) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 24 (Φεβρουάριος 2006) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 23 (Ιανουάριος 2006) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 22 (Δεκέμβριος 2005) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 21 (Νοέμβριος 2005) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 20 (Οκτώβριος 2005) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 19 (Σεπτέμβριος 2005) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 18 (Ιούλιος 2005) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 17 (Ιούνιος 2005) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 16 (Μάιος 2005) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 15 (Απρίλιος 2005) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 14 (Μάρτιος 2005) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 13 (Φεβρουάριος 2005) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο τχ. 12 (Ιανουάριος 2005) Μη Δανειζόμενο