Εφαρμοσμένο marketing /

Κύριος συγγραφέας: Κυριαζόπουλος, Παν. Γ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Σύγχρονη Εκδοτική, 2001.
Έκδοση: 3η έκδ., βελτ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HF5415.K972 2001
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο