Η πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου (Internet) : υπό το πρίσμα των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2000/31/ΕΚ και 1999/93/ΕΚ /

Κύριος συγγραφέας: Λιναρίτης, Ιωάννης Ε.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα ; Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2005.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: KKE940.L563 2005
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 ΔανεισμένοΕπιστροφή: 2022-04-04 23:59:00