Πρακτικά συνεδριάσεων επιτροπών και ολομέλειας της Βουλής των Εφήβων : Αθήνα 10-13 Σεπτεμβρίου 2004.

Corporate συγγραφέας: Βουλή των Εφήβων. Σύνοδος
Άλλοι συγγραφείς: Ελλάδα. Βουλή., Ελλάδα. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων., Κύπρος. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Βουλή των Ελλήνων,, 2005.
Θέματα:

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: JN5147.V6 2004
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο