ΜΜΕ, ο ρόλος τους στην διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής ως μέσο προώθησης των εθνικών συμφερόντων : χειρισμός κρίσεων, λήψη αποφάσεων στις ΕΔ : 2η διημερίδα : Θεσσαλονίκη 8-9 Δεκεμβρίου 2004.

Corporate συγγραφέας: Ανωτάτη Σχολή Πολέμου (Ελλάδα). Διημερίδα
Άλλοι συγγραφείς: Ανωτάτη Σχολή Πολέμου (Ελλάδα)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Θεσσαλονίκη : Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, [μεταξύ 2004 και 2005]
Θέματα:

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: P96.A75A568 2004
Συλλογή: CD-ROM
Αντίγραφο 1 συμπλ.
CD-ROM
Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: P96.A75A568 2004
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο