Τα νέα ελληνικά για ξένους /

Corporate συγγραφέας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.
Άλλοι συγγραφείς: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 2005.
Έκδοση: 4η έκδ., αναθ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο και οπισθόφυλλο

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο και οπισθόφυλλο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: PA1058.N43 2005
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Δωμάτιο Ο/Α (AV Room)

Ταξινομικός #: PA1058.N43 2005
Συλλογή: Cassette
Αντίγραφο 1 συμπλ. Διαθέσιμο