Ζωγράφειος αγών, ήτοι, μνημεία της ελληνικής αρχαιότητος ζώντα εν τω νυν Ελληνικώ λαώ : παραμύθια, αινίγματα, παιγνίδια, δημοτικά τραγούδια, ήθη, έθιμα, προλήψεις, ευχές, κατάρες, ερωτικά δίστιχα, λεξιλόγιο κ.ά. διαφόρων ελληνικών τόπων /

Corporate συγγραφέας: Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος (Κωνσταντινούπολη, Τουρκία)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Κουλτούρα,, 1978.
Έκδοση: 2η έκδ.
Σειρά: Συμβολή στην ελληνική λαογραφία ; 18
Θέματα:
Περιγραφή τεκμηρίου: Η περιγραφή βασίστηκε στο εξώφυλλο.
Ανατύπωση της 1ης έκδ. Αρχικά εκδόθηκε: Εν Κωνσταντινουπόλει : Τύποις Ι. Παλλαμάρη, 1891-96. 2 τ.
Περιλαμβάνει ευρετήρια.
Φυσική περιγραφή: 2 τ. σε 1 ([530] σ.) ; 29 εκ.