Αρχιτεκτονική, οργάνωση και προγραμματισμός μικροϋπολογιστών /

Πρώτος συγγραφέας: Κόγιας, Γεώργιος Δ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Σύγχρονη Εκδοτική,, 2005.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: QA76.9.C643K64 2005
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: QA76.9.C643K64 2005
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο