Η συγκρότηση της γνώσης : γλωσσική αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων /

Πρώτος συγγραφέας: Mercer, Neil
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Μεταίχμιο,, 2000.
Έκδοση: 1η έκδ.
Σειρά: Επιστήμες της αγωγής (Μεταίχμιο)
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: LB1033.5.M3716 2000
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο