Οδηγός μεταπτυχιακών σπουδών ελληνικών Α.Ε.Ι. /

Corporate συγγραφέας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Θεσσαλονίκη : ΑΠΘ. Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας, 2005.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: LB2371.6.G8O34 2005
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο