Πρακτικά δέκατου πανελλήνιου συνεδρίου στατιστικής : Πειραιάς 28-31 [Μαΐου], 1997 /

Corporate συγγραφέας: Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο.
Άλλοι συγγραφείς: Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: [Αθήνα] :, Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο,, [1998?].
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: QA276.A1P73 1997
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο