Πρακτικά 14ου πανελλήνιου συνεδρίου στατιστικής : στατιστική, θεωρία & εφαρμογές : Σκιάθος, 18-21 Απριλίου 2001 /

Corporate συγγραφέας: Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο.
Άλλοι συγγραφείς: Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο,, [2002?].
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων τ. 1
Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων τ. 2

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων τ. 1
Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων τ. 2

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: QA276.A1P73 2001
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 1 τ.2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.1 Διαθέσιμο