Πρακτικά 17ου πανελλήνιου συνεδρίου στατιστικής : στατιστική και περιβάλλον : Λευκάδα, 14-18 Απριλίου 2004 /

Corporate συγγραφέας: Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο.
Άλλοι συγγραφείς: Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο,, [2005?].
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: QA276.A1P73 2004
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο