Οικονομική εκπαίδευση : διδακτική των οικονομικών : ένα εγχειρίδιο για τους καθηγητές των οικονομικών /

Κύριος συγγραφέας: Whitehead, David, 1943-
Άλλοι συγγραφείς: Μακρίδου-Μπούσιου, Δέσποινα.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Gutenberg, 1995.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HB74.5.W45 1995
Συλλογή: Main Collection
Multiple Items
Αντίγραφο 6
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 4 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HB74.5.W45 1995
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο