Ξένες γλώσσες ειδικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση : η ευρωπαϊκή πρόσκληση : πρακτικά = Foreign languages for specific purposes at tertiary education : the European challenge : proceedings.

Άλλοι συγγραφείς: Ημερίδα "Ξένες γλώσσες ειδικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση"
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών,, 2005.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: P57.G7E64 2005
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο