Ιστορία οικονομικών θεωριών /

Κύριος συγγραφέας: Χουμανίδης, Λάζαρος Θ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήναι : Παπαζήσης, 1979.
Έκδοση: 2η εκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HB75.C442 1979
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο