Αρχές μάρκετινγκ : η ελληνική προσέγγιση : μάρκετινγκ με νέες τεχνολογίες /

Κύριος συγγραφέας: Τζωρτζάκης, Κώστας Μ.
Άλλοι συγγραφείς: Τζωρτζάκη, Αλεξία.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Rosili, c2002.
Έκδοση: 2η έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Dpt. Library of Edessa UoM: Unknown

Ταξινομικός #: HF5415.T966 2002
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 9 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 8 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 6 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 7 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 15 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HF5415.T966 2002
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 4 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HF5415.T966 2002
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο

Dpt. Library of Naoussa UoM: Unknown

Ταξινομικός #: HF5415.T966 2002
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 10 Διαθέσιμο