Ασκήσεις στατιστικής /

Πρώτος συγγραφέας: Ζαχαροπούλου, Χρυσούλα.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Σοφία,, c2002.
Έκδοση: 2η έκδ.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: QA276.2.Z33 2002
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: QA276.2.Z33 2002
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο