Στατιστικές μέθοδοι /

Πρώτος συγγραφέας: Ιωαννίδης, Δημήτρης Α.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Ζήτης,, 2005.
Έκδοση: 3η έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Dpt. Library of Edessa UoM: Unknown

Ταξινομικός #: QA276.I53 2005
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 12 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 9 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library:

Ταξινομικός #: QA276.I53 2005
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο