Ιστορία της επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη.

Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος,, 2004.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HC298.T43I88 2004
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 3 τ.4 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 τ.3 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 τ.2/2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 τ.2/1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 τ.1 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HC298.T43I88 2004
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 1 τ.4 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.3 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.2/2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.2/1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.1 Διαθέσιμο