Αγγλοελληνικό και ελληνοαγγλικό λεξικό λογιστικής /

Πρώτος συγγραφέας: Κάντζος, Κωνσταντίνος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Αθ. Σταμούλης,, c2001.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Γραφείο Επεξεργασίας (Processing Office)

Ταξινομικός #: HF5621.K368 2001
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 3 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 2 Μη Δανειζόμενο

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: HF5621.K368 2001
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο