Αγγλοελληνικό και ελληνοαγγλικό λεξικό λογιστικής /

Πρώτος συγγραφέας: Κάντζος, Κωνσταντίνος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Αθ. Σταμούλης,, c2001.
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια