Το μικρό λεξικό του Internet : αγγλοελληνικό-ελληνοαγγλικό /

Πρώτος συγγραφέας: Λαλάς, Χρήστος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Δίαυλος,, 2002.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: TK5105.875.I57L35 2002
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο