Το μεγάλο αγγλοελληνικό λεξικό ηλεκτρονικής ηλεκτρολογίας : αυτοματισμού, τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής, ρομποτικής /

Πρώτος συγγραφέας: Gibilisco, Stan
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Τζιόλας,, c2004.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: TK7804.G49716 2004
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο