Αγγλο-ελληνικό μαθηματικό λεξικό = English-greek mathematical dictionary /

Πρώτος συγγραφέας: Tzelekis, C. P.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Πατάκης,, 2002.
Έκδοση: 3rd ed., rev., enl.
Σειρά: Επιστήμη και κοινωνία (Πατάκης)
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: QA5.T93 2002
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο