Πολιτικές και διαδικασίες προσωπικού

Κύριος συγγραφέας: Cohen, Cary
Μορφή: Βιβλίο
Έκδοση: Κριτήριον 2001
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Γραφείο Επεξεργασίας (Processing Office)

Ταξινομικός #: Unknown
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο