Η τελευταία βυζαντινή αναγέννηση /

Πρώτος συγγραφέας: Runciman, Steven, 1903-2000
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Δόμος,, 1980 (2005 εκτύπωση)
Έκδοση: 1η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: DF531.R8316 2005
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: DF531.R8316 2005
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο