Οι αρχαίοι έλληνες ιστορικοί : με 30 εικόνες εκτός κειμένου και 5 χάρτες /

Πρώτος συγγραφέας: Bury, J. B. 1861-1927
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Παπαδήμας,, 1999.
Έκδοση: 4η έκδ. διορθ.
Θέματα:

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: DF211.B816 1999
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο